การวางรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี (Infrastructure) เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ Metaverse

การวางรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี (Infrastructure) เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ Metaverse

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ดีจะช่วยให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ค และแสดงคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเครือข่าย 5G จะช่วยขยายช่องทางการสื่อสารได้ดีขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดการดีเลย์ของการแสดงผล นอกจากนั้นแล้วในอนาคตการมี 6G จะช่วยเพิ่มความเร็วได้อีกหลายเท่าตัว

การเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไร้สายที่มีประสิทธิภาพสูง จะสามารถเข้ากับอุปกรณ์มือถือ แว่นตาอัจฉริยะ และอุปกรณ์สวมใส่ได้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ มีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

Content prepared and curated by Futuretales Lab.

© 2021. All Rights Reserved by The Metaverse Thailand.

Language