เมตาเวิร์ส vs โลกแห่งความจริง

เมตาเวิร์ส vs โลกแห่งความจริง

เมตาเวิร์ส คือ ภาพสะท้อนของโลกจินตนาการ ที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนดและควบคุมโลกเมตาเวิร์สได้ ตัดสินใจได้ว่า เมตาเวิร์สควรจะเป็นอย่างไร และควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบความเป็นไปของโลกแห่งนั้นได้ด้วย ซึ่งแตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นอยู่

Content prepared and curated by Futuretales Lab.

© 2021. All Rights Reserved by The Metaverse Thailand.

Language